Home > Wie we zijn

Over Drop-Inn

Welkom op onze site! Alvast dank voor je belangstelling. OP DIT MOMENT ZIJN WE VOLOP BEZIG ONZE SITE TE HERZIEN!

De zelfstandige Stichting Drop-Inn heeft als doel jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten.

Drop-Inn geeft kansen en helpt jongeren op weg met, het liefst, eigen ideeën. Verder wil Drop-Inn kansen scheppen en middelen bieden waarmee jongeren zich kunnen inzetten voor een bijdrage aan de maatschappij.

Email : info@stichtingdropinn.nl
of neem contact op met onze projectleider Frank Wolff, 06 1323 7520 of 06 4194 5852

Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit: een voorzitter: Jany van Dijk, een secretaris: Noam Nab en een penningmeester: Barbara van Balen.

Josje Schonagen is nog altijd verbonden met Drop-Inn, voorheen in de rol van voorzitter en nu als projectmedewerker met een focus op het schrijven van projectplannen en fondsenwerving.

Tess Trompetter houdt zich bezig met onze sociale media.

Stichting Drop-Inn wil graag dat jongeren gelijke kansen krijgen zichzelf te ontwikkelen. Jongeren zijn, net als iedereen, burgers van de maatschappij, maar soms lijkt het net of zij een aparte groep vormen hierin.

Drop-Inn wil jong-burgerschap stimuleren bij jongeren, maar ook dat volwassenen zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor het welzijn van jongeren. Dit doen wij door jongeren aan te spreken op hun krachten, meer te waarderen voor wat ze kunnen en beter naar hen te luisteren. Jongeren moeten eerder en meer de gelegenheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Daarnaast dienen ze meer aangeboden te krijgen wat betreft vrijetijdsbesteding, stages, maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk, en meer inzicht te krijgen in wat er allemaal mogelijk is op het gebied van werk. Zodat er uiteindelijk meer te kiezen valt en de keuze makkelijker gemaakt kan gaan worden: wat vind ik leuk, waar ben ik goed in.

Stichting Drop-Inn vindt het jammer dat er veel aandacht uitgaat naar jongeren die het niet goed doen (zoals het veroorzaken van overlast) en wil meer aandacht voor jongeren die het wel goed doen en willen hen daarin belonen.

We geloven dat de ‘moeilijkere’ doelgroep zal volgen, zij willen ook waardering en beloning. Wij richten ons dan ook voornamelijk op jongeren die wel willen, maar minder mogelijkheden hebben om zichzelf te ontwikkelen.

Om dit te realiseren zoeken we dan ook actief de samenwerking met andere relevante partijen/organisaties. Het gaat ons om de jongeren!

Zoals we sinds zomer 2021 het project #VoelJijJeOokWelEens …? zijn gestart in een samenwerkingsverband met Haarlem Effect, Diaconie Haarlem, de Protestantse Gemeente Haarlem, Magic Marcus, Hogeschool InHolland en Rasfilm, financieel ondersteund door de Gemeente Haarlem. Met dit project geven we jongeren in Haarlem e.o. een platform om hun stemmen en verhalen over wat hen in deze (Corona) tijd zoal bezighoudt te laten horen en zien in korte filmpjes. Deze worden vervolgens gepost op sociale media zoals You Tube, Facebook en Instagram met als doel, dat jongeren elkaar kunnen (h)erkennen in elkaars verhalen, zodat zij weer (meer) verbinding hebben met elkaar en met de samenleving. Zie bijvoorbeeld: https://youtu.be/-HryD4K8mG4, https://youtu.be/RLMtds7bjro, https://youtu.be/eUsKlNt0dJM en https://youtu.be/3BFEs_RtU_Q. Binnenkort komen er nog meer filmpjes uit.