#VoelJijJeOokWelEens …?

Ons sociale Jongeren Project

Waar Stichting Drop-Inn via haar sociale media kanalen jongeren een platform geeft waar zij hun problemen met anderen kan delen.
Dit om een gevoel van samenhorigheid te creëren onder jongeren en hen de mogelijkheid te geven zich te uiten en gehoord te voelen.  

VJJOWE...

Het doel is zoveel mogelijk jongeren te bereiken en uiteenlopende onderwerpen als eenzaamheid, homoseksualiteit, depressie, faalangst, armoede, etc. te bespreken door en met jongeren. Zo geven wij jongeren een stem.

We doen dit door een mediacampagne, korte krachtige video’s waarin zowel de jongeren als professionals aan het woord komen. Het doel van de video’s is jongeren te empoweren en dat een netwerk ontstaat van jongeren, waarmee wij duurzame initiatieven opzetten en laten ontstaan. Omdat het korte video’s zijn van rond de acht minute, richten we ons met name op de essentie van hun verhalen. Daardoor is het aantrekkelijk om deze nogmaals te zien en te hergebruiken. De filmpjes worden op sociale media geplaatst zoals You Tube, Facebook en Instagram.

Het is de bedoeling dat er jongeren worden aangetrokken die de regie in hun eigen leven op gaan pakken, anders gezegd: actief gaan participeren. Deze jongeren zullen worden begeleid door Haarlem Effect, De diaconie Haarlem, de Protestantse Gemeente Haarlem en de stichting Drop-Inn. Zij krijgen zodoende de instrumenten aangereikt die nodig zijn om zich te ontwikkelen in de richting die zij nodig hebben (denk aan Talent Oriëntatie Training en een training Jezelf presenteren of een goed nagesprek). Indien nodig worden er jongeren doorverwezen naar passende hulpverlening. Andersom zullen verschillende instanties jongeren naar ons kunnen doorverwijzen als professionele hulpverlening te zwaar wordt bevonden. 

Er zijn verschillende doelgroepen jongeren die we met dit project willen bereiken. Omdat het lastig is te onderscheiden wie eenzaam is of niet, proberen we jongeren in de breedte te bereiken. Onder jongeren verstaan we meisjes en jongens tussen de 15 en 25 jaar. Dit is een omvangrijke groep met qua achtergrond een ook een grote diversiteit. Denk dan aan etniciteit, afkomst, financiële situatie, studie, etc. Met een lange lijst aan onderwerpen spelen wij hierop in.

We verwachten dat door de filmpjes te delen op sociale media, de jongeren erkenning en herkenning bij elkaar zullen vinden en dus ook wederzijds begrip en meer inzicht in elkaars leven.