Home > Talent Oriëntatie Training

Wij verzorgen trainingen voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar die nog niet weten welke beroepskeuze ze willen maken of welke studie ze willen gaan volgen. In de Talent Oriëntatie Training onderzoek je waar je sterke kanten liggen en welk beroep bij je past. Daarnaast leer je jezelf te presenteren.

We weten uit ervaring dat het vaak moeilijk is, om – als je nog jong bent – te bepalen welk beroep je later wilt gaan uitoefenen of welke studie je wil gaan volgen. Daarom bieden wij de Talent Oriëntatie Training.

 

Talent Oriëntatie Training

Een verkeerde keuze heeft vaak tot gevolg dat je stopt met je studie, met een mogelijke vroegtijdige schooluitval.

Wij vinden het belangrijk dat jij een keuze kunt maken, die gebaseerd is op wie je bent, wat je kunt en wat je sterke kanten zijn. Bij welk beroep ligt jouw hart? Samen zoeken wij het uit.

Ook werken we aan je houding waardoor je zelfbewuster wordt en dus zelfverzekerder.

Hoe werkt de training?

We hebben een training ontwikkeld waarbij jij in een groepje interactieve opdrachten uitvoert.

Onderwerpen die worden behandeld zijn:

  • Waar liggen mijn interesses?
  • Wat is mijn grondhouding?
  • Hoe kan ik mijn lichaamstaal positief inzetten?
  • Welk type mens ben ik?

De training bestaat uit 6 sessies van ieder 1,5 uur, waarbij de laatste eindigt met een presentatie aan elkaar en/of andere belangstellenden. Je krijgt na de training een portfolio, waar al je ervaringen en highlights in staan vermeld. Een individueel adviesgesprek met de trainer completeert het geheel. Speciaal: als blijkt dat je meer begeleiding nodig hebt, kunnen wij, samen met jou, kijken wat de mogelijkheden zijn. De training kan op een school of een andere gewenste locatie plaatsvinden.

Jongerenorganisatie STAD Haarlem was onder de indruk van de Talent Oriëntatie Tarining dat in 2017 onderdeel was van project The Green Team! Kijk hier naar de ervaringen van de jongeren die hebben meegedaan.

Waarom in een groep en niet individueel?

In groepsverband trainen is bij uitstek een manier om geïnspireerd te raken door andere deelnemers en jezelf. De veilige omgeving van een training kan je een uitermate sterke boost geven aan jouw creativiteit en zelfvertrouwen. De duur van de training is relatief kort. De impact voor jou groot!

Belangrijk bijkomend effect: Je ervaart meer saamhorigheid

Tijdens de training leer je elkaar kennen, feedback en raad te geven. Hierdoor ga je automatisch ook meer met elkaar delen. Je komt er bijvoorbeeld achter dat je niet de enige bent die tegen bepaalde zaken aanloopt waardoor je je gesteund zal voelen.

Meer informatie over de training?

Wil je meer weten over de training? Neem dan contact op met Frank Wolff, projectleider. Dat kan telefonisch: 06 1323 7520 of per e-mail: frank@stichtingdropinn.nl.