Over Drop-Inn

Wij zetten jongeren in hun kracht

Stichting Drop-Inn is een zelfstandige stichting waar het ondersteunen van jongeren centraal staat. Wij zetten jongeren graag in hun kracht en helpen hen met zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en hun talenten. Wij helpen jongeren graag op weg met hun eigen ideeën door middel van betrokken projecten waarbij talent oriëntatie, talent ontwikkeling en presenteren voorop gaan. Verder willen we kansen scheppen en middelen bieden waarmee jongeren zich kunnen inzetten voor een bijdrage aan de maatschappij.

Wij vinden het belangrijk dat jongeren volop de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen tot volwassenen met zelfvertrouwen. Jongeren moeten eerder en meer de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen in de zaken waar ze goed in zijn (hun talenten). Door hen in contact te brengen met zaken waar ze nog geen weet van hebben, valt er uiteindelijk meer te kiezen en zullen er meer mogelijkheden zijn om zich te onderscheiden van anderen. Door het omarmen van de doelgroep, wil Drop-Inn aantonen dat er wel degelijk talent aanwezig is op elk vlak en niveau.

Wij vinden dat jongeren zich verantwoordelijk horen te voelen voor hun omgeving en medeburgers, maar ook dat volwassenen zich meer verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de jongeren.

‘Goed voorgaan doet goed volgen’. Drop-Inn wil jongeren die het goede voorbeeld geven in de spotlights zetten en waarderen. Wij zijn ervan overtuigd dat andere jongeren die niet meedoen en dus minder aandacht en waardering krijgen, uiteindelijk zullen volgen.

Regionale focus

Persoonlijke ontwikkeling

Jongeren centraal

Praktische trainingen

Drop-Inn helpt jongeren verder

Stichting Drop-Inn wil graag dat jongeren gelijke kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Jongeren zijn, net als iedereen, burgers van de maatschappij, maar soms lijkt het net alsof zij een aparte groep vormen hierin.

Het Drop-Inn Team

Projectmedewerker

Josje schonagen

Voorheen verbonden in de rol van voorzitter en nu als projectmedewerker met een focus op het schrijven van projectplannen en fondsenwerving.

Voorztitter

Jany van Dijk

Bestuurslid en voorzitter van Stichting Drop-Inn. Toegetreden per januari 2022.

Penningmeester

Barbara van Balen

Bestuurslid en penningmeester van Stichting Drop-Inn. Toegetreden per maart 2021.

Bestuurssecretaris

Noam Nab

Bestuurslid en bestuurssecretaris van Stichting Drop-Inn. Toegetreden per april 2022.

Help mee

Word betrokken bij Stichting Drop-inn