Home > Visie

Wij vinden het belangrijk dat jongeren volop de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen tot volwassenen met zelfvertrouwen. Jongeren moeten eerder en meer de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen in de zaken waar ze goed in zijn( hun talenten). Door hen in contact te brengen met zaken waar ze nog geen weet van hebben, valt er uiteindelijk meer te kiezen en zullen er meer mogelijkheden zijn om zich te onderscheiden van anderen. Door het omarmen van de doelgroep, wil Drop-Inn aantonen dat er wel degelijk talent aanwezig is op elk vlak en niveau.

Wij vinden dat jongeren zich verantwoordelijk horen te voelen voor hun omgeving en medeburgers, maar ook dat volwassenen zich meer verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de jongeren.

‘Goed voorgaan doet goed volgen’. Drop-Inn wil jongeren die het goede voorbeeld geven in de spotlights zetten en waarderen. Wij zijn ervan overtuigd dat andere jongeren die niet meedoen en dus minder aandacht en waardering krijgen, uiteindelijk zullen volgen.