Home > Hoogtepunten

2018

2017

Een project in wording: ‘Chef Debuut’

Stichting Drop-Inn wil graag een nieuw project starten in Haarlem: Chef Debuut. Dit is een project voor jonge statushouders en Nederlandse jongeren met een afstand tot de maatschappij.

Beide doelgroepen hebben als gemene deler dat ze moeilijk contact maken en op zoek zijn naar wat extra aandacht en ondersteuning. Dat willen wij mogelijk maken door het kookproject Chef Debuut te realiseren, want: eten verbind! De jongeren gaan zelf koken onder begeleiding. Het toetje is het podium waarbij een jongere of een buurtbewoner/ondernemer zijn of haar verhaal mag doen en vraag en aanbod  bij elkaar te brengen. Zo kunnen er verbindingen worden gemaakt voor langere tijd. Dit kan zijn in de vorm van een maatje, maar ook samen dingen ondernemen!

Daarnaast krijgen de jongeren van ons een training aangeboden: de Talent Orientatie Training. Hierdoor krijgen ze meer zicht op hun competenties en kunnen ze zich beter presenteren, wat hen meer kansen zal geven in het leven.

Het project zal zijn voor de duur van een jaar en zal 20 jongeren op weg helpen. Het gewenste bedrag dat wij aangeven op Geef.nl is een onderdeel van de begroting, het VSBfonds heeft ook een bijdrage geleverd. Nu de rest nog!

Young4Society: 4 en 5 mei herdenking

Voor de tweede achtereenvolgende keer heeft Young4Society dit jaar geparticipeerd tijdens de 4 mei herdenking op het Columbusplein en de 5 mei wandeling door een deel van de Baarsjes in Amsterdam.

Young4Society is een initiatief van de stichting Drop-Inn en zijn jongeren uit De Baarsjes die, in samenwerking met het 4 en 5 mei comité, zich inzetten om de herinneringen aan de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog te herdenken op 4 mei en de vrijheid te vieren op 5 mei.

Sarah Haji en Imad Lotfi hebben zich als organisatoren vanuit de jongeren opgesteld. Ze hielpen met de voorbereidingen van de dagen zoals flyeren, stoelen klaarzetten, bezoekers verwelkomen en de rust op het Columbusplein te waarborgen op 4 mei. Tevens hebben zij een zelfbedacht gedicht ‘Een oorlog, een strijd’ voorgedragen (zie inzet boven)

Op 5 mei hielpen zij inhoud te geven aan de rondwandeling door De Baarsjes, waar dit jaar de verzetshelden werden herdacht. De wandeling voerde langs huizen en plaatsen waar zij hebben gewoond, gewerkt en onderdak hebben verleend aan onderduikers. Ook werden de plekken getoond waar de verzetskranten werden gemaakt van Trouw, het Parool en Vrij Nederland.

Heel interessant! Zo gaf de rondwandeling door de buurt informatie wat er zich in de oorlog allemaal heeft afgespeeld in huizen en scholen, plaatsen waar je anders gewoon voorbijloopt en niet bij stilstaat welke spannende ontwikkelingen er zich hebben voorgedaan.

Meer informatie hierover kan gevonden worden in het boek van verzetsheldin Jacoba van Tongeren. Zij heeft gewoond in de Antillenstraat en in de oorlog een heel netwerk opgezet met verzetshelden.

Heel goed en belangrijk ook dat de jongeren van Young4Society zich inzetten om deze herinneringen ‘in leven’ te houden en onze gemeenschappelijke waardes te respecteren.

Lees hier meer over Young4Society.

Bloemen voor Thera Smitt van PvdA wethouder Roduner

Op 14 februari ’18 is het volgende artikel in de Haarlemmer gepubliceerd.

 Stichting Drop-Inn in het nieuws met The Green Team

20 juni 2017 | Onlangs verscheen een artikel over The Green Team in de Haarlemmer. Gemeente Haarlem pikte het op en zette het online. Lees het artikel.