Het jongeren atelier

Wat hebben de jongeren gedaan?

Jongeren bedachten eerst 8 verschillende activiteiten (deelprojecten) die ze wilden gaan uitvoeren in hun buurt. Vervolgens nodigden ze buurtbewoners uit om er vervolgens 5 uit te kiezen, zodat de activiteiten gedragen werden door de buurt.

Wij, Sociaal Cultureel Werker en Projectleider, ondersteunde de jongeren en maakten het mogelijk dat ze zich constructief konden inzetten voor hun
buurt. Na afloop van ieder deelproject, die ieder 2 a 3 maanden duurden en waar ze 2 keer per week aan werkten, krijgen de jongeren een beloning voor hun inzet en een certificaat met daarin hun behaalde competenties.

Het Jongeren Atelier was een driejarig project en eindigde op 1 juni 2015.

Ieder Jongeren Atelier duurde een jaar en verplaatste zich vervolgens naar een andere buurt. Het idee en doel daarachter is dat buurtbewoners en
jongeren de smaak te pakken kregen en de ingeslagen weg zelfstandig voortzette, eventueel onder coaching van ons. Zo spreidt het idee zich verder uit.

Het Jongeren Atelier I (September 2010-sept 2011)

Het Jongeren Atelier I heeft plaatsgevonden van sept 2010-sept 2011 op verschillende locaties in Amsterdam West.

Wat hebben we gedaan?

1. West Factor.

In samenwerking met The Mall en onder leiding van X Factor kandidate Janna Van Der Broek, hebben jongeren geleerd hoe je mooi kunt zingen en jezelf kunt presenteren voor een groot publiek! De laatste vier kandidaten: Shezney, Naffy, Noa, en Mirjam hebben fantastisch gezongen op het podium bij de opening van het Mercatorplein. En de terechte winnares: Noa!!!!

2. Meubels maken

Een aantal jongeren hebben onder leiding van de professionele meubelmaker Jasmijn Groeneveld bloembakken, een tafel en een bank leren ontwerpen en maken. Alle meubels, gemaakt van steigerhout, zijn geschonken aan de buurt, waaronder het Woonzorgcentrum Nieuw Vredenburgh. Mede als dank voor het gebruik van het atelier van Nieuw Vredenburgh.

3. Goed Nieuwskrant

Onder leiding van journaliste Jolanda Timmermans hebben jongeren van het Calvijn College Junior een Goed Nieuwskrant gemaakt van hun buurt. Ze hebben een bezoek gebracht aan de redactie van Metro om met eigen ogen te zien hoe zo’n redactie z’n werk doet. Van Jolanda hebben ze geleerd hoe een krant gemaakt wordt, layout en technisch gezien. Ze hebben o.a. interviews gehouden met buurtbewoners over de tevredenheid van hun buurt en andere interessante weetjes over hun buurt beschreven.

4. Zeepkisten maken

Onder leiding van professional Roberto Minutoli hebben jongeren geleerd hoe je zeepkisten (karretjes maken van gevonden materialen) kunt ontwerpen en maken. Met de gemaakt zeepkisten is een buurt wedstrijd gehouden voor kinderen op het Balbaoplein.

5. Activiteiten voor en met ouderen

In de maanden april, mei en juni zijn er meerdere activiteiten geweest met ouderen van de Hudsonhof; een activiteitencentrum voor ouderen in De Baarsjes. Zo hebben jongeren o.a. sieraden en tasjes samen met ouderen gemaakt, rollenspelen gedaan onder leiding van Rachid Larouz, koekjes samen gebakken en als afsluiting een buurtdiner georganiseerd samen met de ouderen voor elkaar en andere buurtbewoners. Het plezier van samenzijn en samen doen, meer contact tussen jong en oud en zodoende elkaar beter leren kennen stond hierbij voorop.

6. Inzet voor minder bedeelde gezinnen.

Drie minder bedeelde gezinnen uit De Baarsjes hebben jongeren benaderd en hebben we gevraagd verlanglijstjes te maken. Aan de hand van hun wensen zijn we de buurt ingegaan om andere buurtbewoners te vragen wat ze konden missen.Ook hebben jongeren een dansbenefietvoorvoostelling gegeven voor dit goede doel en samen met ouderen van De Hudsonhof zijn er tasjes en sieraden gemaakt en gekocht voor het goede doel.

Van november 2012 tot eind december 2013 heeft het tweede Jongeren Atelier plaatsgevonden in de Buurtkamer Corantijn in De Baarsjes.

Welke activiteiten hebben we gedaan?

1. Buurtgezichten van De Baarsjes

Jongeren hebben buurtbewoners geschilderd en geïnterviewd om hun buurtbewoners beter te leren kennen. Met de resultaten hebben ze zelf een
expositie gemaakt en is er een boekje uitgegeven. De expositie is, behalve in de Buurtkamer Corantijn, te zien geweest als een reizende tentoonstelling in o.a. het Stadsdeelkantoor op het Bos en Lommerplein en in de bibliotheek op het Mercatorplein.

2. Kids Cook Talents.  

Buurtdiner voor alleenstaande 60+ers Jongeren hebben, onder leiding van kok Baaf Vonk, een diner verzorgd voor
alleenstaande 60 plussers uit de buurt. Ze konden zich bekwamen in de specifieke beroepen: kok en gastvrouw/heer. Maar ook juist in het zelf bedenken, uitvoeren en organiseren van het evenement, maakte een groot deel uit van dit project. De jongeren hebben er gezamenlijk voor gekozen een buurtmaaltijd te organiseren voor alleenstaande 60-plussers. Een keuze die aantoont dat onze jongeren het leuk vinden met elkaar iets te doen voor een andere groep dan alleen voor hun eigen doelgroep. Ouderen worden steeds eenzamer in deze maatschappij; het vangnet van familie en kerken valt nogal eens weg. De jongeren van Het Jongeren Atelier laten aan jong en oud zien wat je met een groep jongeren, veel
enthousiasme en een beetje hulp allemaal kan bereiken! En dat de ouderen er blij mee waren toont de brief van een geëmotioneerde deelnemer van het diner.

3. Het documentaire project

In dit deelproject hebben jongeren, onder begeleiding van professional Benjamin Thenu, 2 documentaires gemaakt: ‘Believe in the Rules’ en
‘Baarsjes Vroeger en nu’. Izabel Kateijn (Cultureel Maatschappelijk Werker) zegt daarover: Het is mooi om te zien dat jongeren wel degelijk geïnteresseerd zijn in wat andere (volwassen) mensen denken en geloven en wat ze beweegt om dingen wel of juist niet te doen. In de documentaire ‘Believe in The Rules’ kwam duidelijk naar voren dat het belangrijk is, ongeacht welke religie of overtuiging je ook hebt, elkaar te respecteren om wie je bent en dat een ieder aan elkaar gelijk is. Het heeft geen enkele zin om ruzie (of oorlog) te maken over geloofsovertuigingen of afkomst. Een prachtige en leerzame conclusie!!

In de documentaire ‘De Baarsjes vroeger en Nu’ kregen de jongeren een idee hoe bewoners in de jaren dertig hebben geleefd in de buurt, hoe fijn het bijvoorbeeld zou zijn met minder auto’s in de straat en meer speelruimte. Het heeft ze ideeën en respect gegeven voor hun buurtbewoners die met hen in dezelfde buurt wonen.

4. De beste Buurtmaatjes

Jongeren hebben met elkaar een project uitgedacht en opgezet waarbij ze klusjes gaan doen voor buurtbewoners die dat zelf niet meer kunnen: De Beste Buurtmaatjes. Ze hebben ondernemers benaderd die dit project willen ondersteunen dmv kleine attenties te bieden in plaats van beloning in geld. Dit project werd mede opgezet met vrijwillige (volwassen)buurtbewoners, die dit initiatief onder begeleiding van Stichting Drop-Inn, zullen voortzetten in de buurt. Zelfstandige start van De Beste Buurtmaatjes:1 november 2013.