Home > Het Jongeren Atelier II

Het Jongeren Atelier II

Van november 2012 tot eind december 2013 heeft het tweede Jongeren Atelier
plaatsgevonden in de Buurtkamer Corantijn in De Baarsjes.

Welke activiteiten hebben we gedaan?

1.Buurtgezichten van De Baarsjes
Jongeren hebben buurtbewoners geschilderd en geinterviewd om hun
buurtbewoners beter te leren kennen. Met de resultaten hebben ze zelf een
expositie gemaakt en is er een boekje uitgegeven.
De expositie is, behalve in de Buurtkamer Corantijn, te zien geweest als
een reizende tentoonstelling in o.a. het Stadsdeelkantoor op het Bos en
Lommerplein en in de bibliotheek op het Mercatorplein.

 

2.Kids Cook Talents: Buurtdiner voor alleenstaande 60+ers
Jongeren hebben, onder leidng van kok Baaf Vonk, een diner verzorgd voor
alleenstaande 60 plussers uit de buurt.
Ze konden zich bekwamen in de specifieke beroepen: kok en gastvrouw/heer.
Maar ook juist in het zelf bedenken, uitvoeren en organiseren van het
evenement, maakte een groot deel uit van dit project.
De jongeren hebben er gezamenlijk voor gekozen een buurtmaaltijd te
organiseren voor alleenstaande 60-plussers.
Een keuze die aantoont dat onze jongeren het leuk vinden met elkaar iets
te doen voor een andere groep dan alleen voor hun eigen doelgroep.
Ouderen worden steeds eenzamer in deze maatschappij; het vangnet van
familie en kerken valt nogal eens weg. De jongeren van Het Jongeren
Atelier laten aan jong en oud zien wat je met een groep jongeren, veel
enthousiasme en een beetje hulp allemaal kan bereiken!
En dat de ouderen er blij mee waren toont de brief van een geemotioneerde
deelnemer van het diner.

 

3. Het documentaire project
In dit deelproject hebben jongeren, onder begeleidng van professional
Benjamin Thenu, 2 documentaires gemaakt: ‘Believe in the Rules’ en
‘Baarsjes Vroeger en nu’. Izabel Kateijn (Cultureel Maatschappelijk
Werker) zegt daarover:
Het is mooi om te zien dat jongeren wel degelijk geinteresseerd zijn in
wat andere (volwassen) mensen denken en geloven en wat ze beweegt om
dingen wel of juist niet te doen.
In de documentaire ‘Believe in The Rules’ kwam duidelijk naar voren dat
het belangrijk is, ongeacht welke religie of overtuiging je ook hebt,
elkaar te respecteren om wie je bent en dat een ieder aan elkaar gelijk
is. Het heeft geen enkele zin om ruzie (of oorlog) te maken over
geloofsovertuigingen of afkomst. Een prachtige en leerzame conclusie!!

In de documentaire ‘De Baarsjes vroeger en Nu’ kregen de jongeren een idee
hoe bewoners in de jaren dertig hebben geleefd in de buurt, hoe fijn het
bijvoorbeeld zou zijn met minder auto’s in de straat en meer speelruimte.
Het heeft ze ideeën en respect gegeven voor hun buurtbewoners die met hen
in dezelfde buurt wonen.

 

Film baarsjes vroeger en nu trailer

Trailer the rules

4. De beste Buurtmaatjes
Jongeren hebben met elkaar een project uitgedacht en opgezet waarbij ze
klusjes gaan doen voor buurtbewoners die dat zelf niet meer kunnen: De
Beste Buurtmaatjes.
Ze hebben ondernemers benaderd die dit project willen ondersteunen dmv
kleine attenties te bieden in plaats van beloning in geld.
Dit project werd mede opgezet met vrijwillige (volwassen)buurtbewoners,
die dit initiatief onder begeleiding van Stichting Drop-Inn, zullen
voortzetten in de buurt.
Zelfstandige start van De Beste Buurtmaatjes:1 november 2013