Home > Wie we zijn

Over Drop-Inn

De kleine en zelfstandige stichting Drop-Inn heeft als doel jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten.

Drop-Inn geeft kansen en helpt jongeren op weg met, het liefst, eigen ideeën. Verder wil Drop-Inn kansen scheppen en middelen bieden waarmee jongeren zich kunnen inzetten voor een bijdrage aan de maatschappij.

Email : info@stichtingdropinn.nl
of neem contact op met onze projectmanager Thera Smitt 06-13.23.75.20

Stichting Drop-Inn wil graag dat jongeren gelijke kansen krijgen zichzelf te ontwikkelen. Jongeren zijn, net als iedereen, burgers van de maatschappij, maar soms lijkt het net of zij een aparte groep vormen hierin.

Drop-Inn wil jong burgerschap stimuleren bij jongeren, maar ook dat volwassenen zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor het welzijn van de jongeren. Dit doen wij door jongeren aan te spreken op hun krachten, meer te waarderen wat ze kunnen en beter naar ze te luisteren. Jongeren moeten eerder en meer de gelegenheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Daarnaast dienen ze meer aangeboden te krijgen wat betreft vrijetijdsbesteding, stages, maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk, en meer inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is op het gebied van werk. Zodat er uiteindelijk meer te kiezen valt en de keuze makkelijker gemaakt kan gaan worden: wat vind ik leuk, waar ben ik goed in.

Stichting Drop-Inn vind het jammer dat er veel aandacht uitgaat naar jongeren die het niet goed doen (zoals het veroorzaken van overlast) en wil meer aandacht voor jongeren die het wel goed doen en willen hen daarin belonen middels kleine vergoedingen.

We geloven dat de ‘moeilijkere’ doelgroep zal volgen, zij willen ook waardering en beloning. Wij richten ons dan ook voornamelijk op jongeren die wel willen, maar minder mogelijkheden hebben om zichzelf te ontwikkelen.