Home > Vacatures

Vacature vrijwillige Bestuurder/Zakelijk Directeur Stichting Drop-Inn voor 4 uur per week (of natuurlijk zoveel als jij er zelf in wilt steken)

Stichting Drop-Inn is een kleine stichting die actief is in Haarlem en Amsterdam West. Wij bestaan inmiddels alweer 12 jaar. Onze doelgroep is ruim. Wij richten ons met name op talent ontwikkeling in combinatie met het bieden van een podium. Dit resulteert in projecten die bedacht zijn door en voor de doelgroep zelf. Samen gaan wij binnen een projectmatige uitvoering op zoek naar wat de talenten zijn van mensen die een handje geholpen willen worden om weer terug te kunnen keren in onze maatschappij.

Onze organisatie wil de komende jaren gaan groeien. En daar zoeken wij een enthousiaste doorzetter met leidinggevende capaciteiten en met een zakelijke instelling.

Samen met de Algemeen Directeur ga jij het komende jaar aan de slag om succesvolle projecten te bedenken en in te dienen om vervolgens de uitvoerende projectorganisatie aan te sturen. Tegelijkertijd willen wij samen bedenken hoe de toekomst eruit moet komen te zien.

In beginsel is deze functie vrijwillig, maar moet zich gaan ontwikkelen naar een betaalde baan.

 Algemene kenmerken

De Bestuurder/Zakelijk Directeur (hierna te noemen Zakelijk Directeur) is onderdeel van het tweekoppige dagelijks bestuur en werkt daartoe samen met de Algemeen directeur als een complementair team. De Zakelijk Directeur is belast met de leiding aan alle beleidsgebieden middels het aansturen van de organisatie van Stichting Drop-Inn. De Raad van Toezicht (hierna te noemen RvT) bestuurt de organisatie, stelt beleid vast en is eindverantwoordelijk.

 Doel van de functie

Doel van de functie is in beginsel tweeledig:

 • Het samen met de Algemeen Directeur bedenken, schrijven en indienen van projectplannen.
 • Het neerzetten van een succesvolle en toekomstgerichte projectorganisatie.
 • Uitbouwen van deze functie en het samen met de Algemeen Directeur en RvT opstellen van een uitvoerbaar beleid.

Vervolgens zal de Zakelijk directeur in nauwe samenwerking met de Algemeen Directeur verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Stichting.

 Resultaatgebieden 

1. De dagelijkse leiding

Is verantwoordelijk voor een succesvolle projectorganisatie.

2. Strategisch en financieel beleid

Stelt samen met RvT een beleid op voor 2020-2024 wat helder en uitvoerbaar is.

3. Continuïteit, samenwerking en innovatie

 • Bouwt de functie van Zakelijk directeur verder uit passend bij de komende ontwikkelingen.
 • Vertegenwoordigt Stichting Drop-Inn in contacten met externen. Draagt de missie, visie
 • en cultuur van de organisatie uit;
 • Ontwikkelt netwerken die de positie van de organisatie versterken. Beïnvloedt het imago van de organisatie;
 • Vertoont zakelijk ondernemerschap: neemt initiatieven, lobbyt in de politiek en bij andere organisaties. Is in staat om gelden binnen te halen.

4. Prestatiegerichtheid

Stelt doelen voor zichzelf en anderen en probeert structurele verbeteringen in aanpak en output te realiseren.

5. People management

Inspireert tot verbinden en het navolgen van gezamenlijke doelen en het leveren van resultaat, laat hierbij voorbeeldgedrag zien.

 Competenties:

 1. Analytisch denken
 2. Ontwikkeling externe relaties
 3. (Maatschappelijk) Ondernemerschap
 4. Leiderschap
 5. Verbindend vermogen

Wanneer jij je herkent in dit profiel, stuur dan uiterlijk 31 januari je motivatie en CV op naar ons. Voor meer informatie over onze stichting, bekijk onze website www.stichtingdropinn.nl. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Josje Schonagen. Zij is te bereiken per mail, maar ook telefonisch, josje@stichtingdropinn.nl of 06-41375488.

 

 

Stichting Drop-Inn is op zoek naar een creatieve, vrijwillige

PR-medewerker voor 2-4 uur per week

ten behoeve van haar 1 jaar durende project ‘Chef Debuut‘ in Haarlem.

Sinds 1 november zijn we live met ons nieuwe project Chef Debuut.
Chef Debuut is een sociaal eetcafe waar jongeren (Statushouders en
Nederlandse jongeren van 15-25 jaar), die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken, gaan koken, maar ook zichzelf mogen presenteren: wie ben ik,
wat kan ik en wat zoek ik.
De gasten denken mee in ideeën, oplossingen en matches. Tevens
stimuleren wij de jongeren zich voor anderen in te zetten, zo helpen we
elkaar! Bijvoorbeeld: een statushouder helpt een oudere buurtbewoner met
boodschappen en samen drinken ze een kopje thee, waardoor de jongere de
taal beter leert spreken en de Nederlandse gewoontes leert kennen.

Wij zijn op zoek naar een PR medewerker die tijdens de avond (1 keer in
de week op de donderdagen) leuke foto’s wil maken en er een inspirerend
stukje over wil schrijven.
Met als doel: meer jongeren en gasten (om mee te denken) aantrekken.
Wij denken aan:

 • Foto’s en filmpjes maken van onze bijeenkomsten,
 • Leuke stukjes plaatsen op Facebook en Instagram,
 • Het opstellen van nieuwsbrieven die eens per kwartaal gepubliceerd worden,
 • Verzorgen en bewaken van de huisstijl van de stichting,
 • Meedenken hoe Chef Debuut nog meer op de kaart komt te staan,
 • Eventueel het schrijven van persberichten.

Wij bieden de apparatuur om mooie foto’s en filmpjes te maken.
We vragen de jongeren toestemming voor publicatie.
Een gratis maaltijd wacht op jou!

Geïnteresseerd geraakt? Stuur je motivatiebrief naar thera@stichtingdropinn.nl

Wil je meer informatie? Je kunt altijd even bellen met Thera Smitt, projectleider van Chef Debuut: 06-13237520

 

 

 

Vrijwilligers

Wil je aan de slag als vrijwilliger? Neem dan contact op met Thera Smitt. Dat kan per e-mail: thera@stichtingdropinn.nl of  telefonisch: 06-13237520.